Vi er opptatte av å sikre god smittevernhåndtering, og vil tilrettelegge for et godt og trygt arrangement. For å sikre at det ikke er for mange i våre lokaler samtidig er derfor viktig at alle som ønsker å komme registrerer seg på forhånd, og oppgir ønsket tidspunkt for oppmøte.


For å sikre god smittevernhåndtering ber vi deg om å angi ønsket dato og tidspunkt.

Vilkår for registrering
  • At Wittusen & Jensen kan behandle mine peronopplysninger for å administrere min deltagelse til Høstmesse Bergen
  • At Wittusen & Jensen lagrer mine personopplysninger - se samtykke til behanding av personopplysninger
  • Å motta e-post/sms for å håndtere meg som deltaker
  • At mine personopplysninger kan behandles i andre relevante systemer intern hos arrangør.
  • Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst etter avsluttet arrangement kan trekke mitt samtykke tilbake